* Beräkning baserad på Pensionsmyndighetens typfallskalkyl från 2017