I årets Lantbruksbarometer ser vi att den upplevda lönsamheten har försämrats sedan våren 2018. Främsta orsaken är den långa perioden av torka förra året. Endast tre av tio lantbrukare anser att deras lönsamhet är god eller mycket god, en försämring med 35 procentenheter sedan våren 2018. Men man tror dock på en förbättring det närmaste året.

Lantbruksbarometern (pdf)

Pressmeddelande (pdf)