OBS! Denna lunchträff är nu fullbokad, men det finns fortfarande möjlighet att delta digitalt på vår kvällsföreläsning. Anmäl dig här

Olof som är en mycket uppskattad föredragshållare kommer att ge dig en omvärldsanalys med följande fokus:

  • Den globala ekonomin återhämtar sig snabbt efter pandemin. I spåren av återhämtningen följer en stigande inflation – temporär eller bestående. Samtidigt sker en viss inbromsning av tillväxten i Kina. Logistikproblem, höga energipriser, motsägande centralbanker och ökade svängningar på de finansiella marknaderna är aktuella teman som kommer att diskuteras. Olof kommer även prata om post pandemi-trender som ökad internethandel och distansjobb, som läggs till redan etablerade trender inom klimat/miljö/hållbarhet.

Självklart kommer det finnas möjlighet att ställa frågor och lyfta sina funderingar till både Olof och personalen från Tjörns Sparbank som medverkar.

Tid och plats

Tisdagen den 14 december kl. 12.00-14.00 på bankens kontor i Skärhamn.