Fasträntekonto TjörnMax ger dig en hög ränta eftersom du sätter in ett belopp, minst 5 000 kronor för privatperson/enskild näringsidkare och minst 50 000 kronor för juridisk person, och binder pengarna antingen under 6 eller 24 månader. Räntan ligger fast under den period som du har bundit pengarna.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Statliga insättningsgarantin