Direkt och indirekt miljöpåverkan

Banken påverkar miljön direkt genom sin verksamhet och vidtar därför åtgärder för att begränsa den negativa miljöbelastningen. Banken har som målsättning att bl.a. minska sin pappersförbrukning och elförbrukning.

Banken påverkar också miljön indirekt genom våra produkter och tjänster. Banken kommer att genomföra miljöanalyser vid kreditgivning till företag, och med hjälp av en miljöanalysmodell granska företagets miljöpåverkan ur ett riskperspektiv. Banken skall också uppmuntra kunderna att använda sig av bl.a. kortbetalning direkt i butik och betalning via Internet. Dessa betalningssätt minskar miljöbelastningen genom färre transporter och således mindre utsläpp av koldioxid och andra föroreningar.

Vi vill gärna ha dina synpunkter och idéer

Har du några frågor eller förslag på hur vi i Tjörns Sparbank kan förbättra vårt miljöarbete så ser vi gärna att du hör av dig till oss.

Hur kan du som kund i Tjörns Sparbank minska din miljöpåverkan?

Som du kan läsa i texten här ovan så påverkar Tjörns Sparbanks verksamhet miljön på många sätt. De val du som kund i banken gör har en stor betydelse. Därför har vi tagit fram flera produkter och tjänster som bidrar till en minskad belastning av miljön.

Läs mer om hur du kan använda våra produkter och samtidigt minska miljöpåverkan

Låt dina sparpengar bli inflytelserika – läs mer om våra ansvarsfulla och hållbara placeringar

Regler för entreprenörer

I följande dokument kan du som entreprenör läsa om vilka regler som gäller när du utför arbeten hos Tjörns Sparbank.

Regler för entreprenörer (pdf)