Hoppa till textinnehållet

Länka till Tjörns Sparbanks webbplats

Länka gärna till tjorns-sparbank.se, men följ våra riktlinjer. Om du har några frågor hjälper vi dig gärna.

Observera att länkning till tjorns-sparbank.se endast får göras från hemsidor som inte kränker annan parts rätt, uppfattas som omoraliska, stötande, kränkande, rasistiska, våldsamma eller på annat sätt opassande, strider mot lag, förordning eller annan myndighets anvisning.

Länkning till tjorns-sparbank.se

  • När du länkar till tjorns-sparbank.se vill vi gärna att namnet Tjörns Sparbank ingår i länknamnet, till exempel "Tjörns Sparbank", "Till Tjörns Sparbanks webbplats", "Läs mer om Tjörns Sparbanks bolån" eller motsvarande.
  • Länkningen ska placeras så att det tydligt framgår att Tjörns Sparbank inte är avsändare av innehållet på de sidor som länkar till Tjörns Sparbank.

Hantering av vår logotyp

Länkar som innehåller vår logotyp ska alltid godkännas av Tjörns Sparbank före publicering. Om du har några frågor om hur du använder vår logotyp hjälper vi dig gärna med information och råd. E-posta föreslagen länk inklusive placering på webbsidan till .

Vår gemensamma logotyp för Swedbank och Sparbankerna

I första hand ska alltid rätt logotyp användas. När det inte är möjligt kan vår gemensamma logotyp, ”Symbolen” utan ”Since 1820”, användas.

När du ska hänvisa till Swedbank och Sparbankerna i text, skrivs ”Sparbankerna” med versalt ”S”.

Placera aldrig text i närheten av symbolen så att det kan uppfattas som en del av logotypen.

Behov att placera flera logotyper tillsammans?

Om flera logotyper presenteras i anslutning till varandra, ska storleken vara så att den upplevs lika stor som övriga, exempelvis för betalnings- eller finansieringsalternativ.