Vid sponsring ska Tjörns Sparbank:

 • Följa bankens värderingar.
 • Sträva efter balans i sponsorverksamheten mellan idrott, kultur och samhälle.
 • Sponsra breda och folkliga verksamheter där vi via föreningar och organisationer når många människor i vårt verksamhetsområde och där sponsringen bidrar till lokal nytta.
 • Helst erbjudas att medverka vid aktiviteter där vi möter ledare, medlemmar, styrelse, publik, ungdomar, föräldrar och övriga sponsorer.
 • Ha hög kvalitet i sponsorverksamheten genom samarbeten med seriösa partners.
 • Alltid skriva avtal.
 • Vid större sponsoråtaganden ska vi vara huvudsponsor och ingen verksamhet som konkurrerar med Tjörns Sparbank bör medverka.

Tjörns Sparbank ska undvika:

 • Att sponsra enskilda individer eller affärsdrivande verksamheter.
 • Att sponsra verksamheter/projekt där kopplingen till Tjörns Sparbank är svag eller saknas.
 • Att sponsra extrema verksamheter som strider mot bankens värderingar, inom t.ex. etik, moral och miljö.
 • Att sponsra verksamheter med osund ekonomi.
 • Att sponsra politiska eller religiösa verksamheter.
 • Att skriva sponsoravtal med enskilda lag inom en förening, utan enbart med huvudföreningen.

Mervärden för Tjörns Sparbank

Ett sponsringssamarbete ska även innehålla mervärden för Tjörns Sparbank genom till exempel:

 • Att vi är sponsormottagarens bank med tillhörande tjänster såsom konto, internetbank och kort.
 • Att bankens logotype finns med i sponsormottagarens marknadsföring.
 • Att vi har möjlighet att erbjuda ekonomisk information till styrelse och medlemmar.
 • Att vi har rätt att omnämna sponsormottagaren i vår egen marknadsföring, exempelvis på vår hemsida.