Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem.

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Bankens historia

Lars Billström, hans namn och livsverk har i första hand bevarats genom donation till Billströmska folkhögskolan. Mindre känt, men lika betydelsefullt är det tillägg han den 10 januari 1874 lät göra i sitt testamente, där en ny punkt bestämmer att 1000 riksdaler skulle överlämnas till folkhögskolans styrelse som grundfond till en Sparbank För Tjörns härad.

Det hela startade 1906

Den 10 maj 1881, utsågs vid kommunalstämmor med Tjörns kommuner en styrelse av fem ledamöter. Behovet av en sparbank på Tjörn var synnerligen påkallat, vilket Billström hade förutsett. Många tjörnbor, speciellt skärgårdsbor, vände sig till Tegneby sparbank eller Marstrandsbankerna vid exempelvis fartygsköp. Det kom att dröja till den 27 november 1906 innan reglementet för Sparbanken fastställdes. Där kan man under §9 läsa att "Medel som för gift kvinnas räkning innestå i sparbanken, må af henne äfven utan mannens samtycke uppsägas och lyftas". Således långt före sin tid i jämställdhet.

Sparbankens verksamhet började den 28 november 1907. Redan vid detta första sammanträde beviljas låneansökningar på tillsammans 2.000:- kronor. 

1937 flyttade Tjörns Härads Sparbank in i eget hus i Sibräcka där verksamheten bedrevs i fyrtiotvå år. Så småningom tillkom filialer i Rönnäng, Skärhamn, Myggenäs och Kållekärr.

År 1960 stod Tjörnbron klar och med den nytt folk till Tjörn som byggde egna hem. Från en blygsam början kom sparbanken stadigt att växa. Det behövdes nya lokaler och i maj 1979 invigdes det nya huvudkontoret i Skärhamn.

Under de första årtiondena var kunderna mest jordbrukare, men så småningom kom Tjörns Härads Sparbank att spela en viktigt roll genom att bistå med lån till bl.a. fartyg. Det är här som sparbanken skrivit sin särskilda historia. Det torde knappast finnas någon annan plats i vårt land som kan visa upp den "hjälpsamhet" som bestods just här på Tjörn, för annars skulle inte tjörnflottan kunnat visa en så numerär som den gjort. Det gällde således att skaffa borgensmän, och det var väl så att man gick i borgen för varandra utan att egentligen ha den önskvärda täckningen ifall något skulle hända.

Till historien om Tjörns Härads Sparbank som vuxit fram i nära kontakt med befolkningen, hör berättelsen om djärva initiativ, hårt arbete, sparsamhet och försakelser. Om en kuvlig strävan för bättre utkomstmöjligheter, ekonomiskt oberoende och trygghet. Det är även verklighetsskildringen om människor som med vilja och framåtanda sökt skapa betingelser för all utveckling.

Många färgstarka personligheter har under årets lopp medverkat till sparbankens framåtanda och vi vågar nog fastställa att vår sparbank kommit att motsvara Lars Billströms önskan "att bli till det allmänna och enskilda gagn för befolkningen på orten".

Havets silver, sillen, som lade grunden till Billströms förmögenhet och grundfonden för sparbanken har givit mångfaldigt igen.

Utdrag ur historik framtagen till sparbankens 75-års jubileum.

Stäng Skriv ut