Du behöver inte göra något om du accepterar de nya villkoren, annars har du rätt att säga upp avtalet innan den 1 januari 2021 då de nya villkoren börjar gälla.

Vissa av dokumenten finns även på engelska. Some of the documents are also available in English.

Villkor Digitala tjänster

Swedbank och Sparbanker

Villkor Telefontjänst privat- Swedbank (pdf)

Villkor Telefontjänst privat - Sparbank (pdf)

Terms and conditions Telephone Service Private - ENG (pdf)

Villkor BankID privat- Swedbank (pdf)

Villkor BankID privat-  Sparbank (pdf)

Terms and conditions BankID private - ENG (pdf)

Villkor Säkerhetsdosa privat- Swedbank (pdf)

Villkor Säkerhetsdosa privat - Sparbank (pdf)

Villkor Internetbanken privat - Swedbank (pdf)

Villkor Internetbanken privat - Sparbank (pdf)

Terms and conditions Internet Bank Private - ENG (pdf)

Villkor Fondkonto

Swedbank och Sparbanker

Villkor Fondkonto och fondhandel - Swedbank (pdf)

Villkor Fondkonto och fondhandel - Sparbank (pdf)

Villkor Depåavtal

Swedbank och Sparbanker

Allmänna bestämmelser Depåavtal - Swedbank (pdf)

Allmänna bestämmelser Depåavtal - Sparbank (pdf)