Vi har tagit emot dina uppgifter. Specialresor skickar inom kort ut information till dig om resan då informationsträffen är full.

Med vänlig hälsning

Tjörns Sparbank