Räntan beräknas enligt en trappstegsmodell och räknas dag för dag. Du får göra fyra kostnadsfria uttag per kalenderår.

Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta till exempel bankkort eller andra betaltjänster till det.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Statliga insättningsgarantin