Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Så här gör du för att lämna ett klagomål

Händer som plockar röda äpplen och lägger de i en hink

För oss på Tjörns Sparbank är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter. Det är viktigt för oss att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar, att rätta till eventuella fel som uppstått och att klara ut tveksamheter. Detta hjälper oss att ständigt förbättra vår kundservice och förhinda att problem upprepas.

 1. Vänd dig till din kontaktperson eller ditt bankkontor

  För att ditt klagomål ska tas om hand på enklaste och snabbaste sätt ber vi dig att först och främst vända dig till din kontaktperson eller ditt bankkontor. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och ofta kan problemet klaras upp direkt. Kontoret har de bästa förutsättningarna att ta fram aktuellt material och ta reda på vad som sagts i samtal med bankens personal.

  Här hittar du telefonnummer och adress till våra bankkontor

  Ett tips är att alltid spara affärsdokumentation, till exempel avräkningsnotor, kontoutdrag, depåredovisningar, som du får från oss.

 2. Om du inte är nöjd med kontorets beslut

  Om du inte är nöjd med det besked du fått kan ärendet prövas på nytt. Prövningen görs av bankens klagomålsansvarig, Isak Eriksson. Beskriv vad du tycker är fel och vilket kontor du haft kontakt med.

  Skriv till bankens klagomålsansvarig på adress:
  Tjörns Sparbank
  Klagomålsansvarig
  Box 55
  471 21 Skärhamn

 3. Är du fortfarande inte nöjd

  Om du efter omprövning av bankens klagomålsansvarig fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till:

  Konsumentvägledaren i din kommun
  Lämnar kostnadsfritt information och råd i bank- och försäkringsfrågor.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå, som avgiftsfritt lämnar vägledning i frågor inom bank- och värdepappersområdet. Byrån står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

  Konsumenternas Bank- och finansbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm

  Telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Konsumenternas Försäkringsbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar hjälp och vägledning i försäkringsärenden som gäller privata försäkringar.

  Konsumenternas Försäkringsbyrå
  Box 24215
  104 51 Stockholm

  Besöksadress: Karlavägen 108
  Telefon 0200-22 58 00
  www.konsumenternas.se

  Konsumentverket (Hallå konsument)
  Hallå konsument
  Box 48
  651 02 Karlstad

  Telefon 0771-525 525
  www.hallakonsument.se

  Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
  ARN är en statlig myndighet som fungerar ungefär som en domstol och har som huvuduppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten. ARN lämnar rekommendationer på hur en tvist bör lösas.

  Allmänna reklamationsnämnden
  Box 174
  101 23 Stockholm

  Besöksadress: Kungsholmstorg 5
  Telefon 08-508 860 00
  www.arn.se

  Allmän domstol
  Du kan även vända dig till allmän domstol för att få ärendet prövat.
  www.domstol.se