Du kan endast ha ett Tjörnkonto och du får göra sex kostnadsfria uttag per kalenderår. Räntan räknas från första kronan och beräknas dag till dag.

Eftersom kontot är ett sparkonto kan du inte ansluta t.ex. bankkort eller automatiska lånebetalningar till kontot.

Information om den statliga insättningsgarantin

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.
Statliga insättningsgarantin