Hoppa till textinnehållet

Bankens huvudmän

Som representanter för insättarna har sparbanken 40 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Tjörns kommun, återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Här finner du en förteckning över bankens huvudmän och deras mandatperioder.

Valda av kommunfullmäktige

Namn

Ort

Mandatperiod
(t.o.m kalenderår)

Lisa Adolfsson*

Skärhamn

2022

Birgitta Adolfsson

Skärhamn

2022

Mikael S Andersson

Höviksnäs

2022

Yvonne Andersson

Skärhamn

2022

Jan-Åke Axelsson

Klövedal

2022

Jan Axelsson

Rönnäng

2022

Fredrik Siljadji Dahne

Kållekärr

2022

Cyril Esbjörnsson

Kållekärr

2022

Anders Forsman*

Kållekärr

2022

Jonas Gottlander

Rönnäng

2022

Dan Gustavsson

Skärhamn

2022

Robert Hansson

Skärhamn

2022

Andreas Hansson

Rönnäng

2022

Anders G Högmark

Hjälteby

2022

Kent Jansson

Fagerfjäll

2022

Anette Johannessen*

Hakenäset

2022

Mats Kristensson

Rönnäng

2022

Barbro Leidzen

Kållekärr

2022

Zaid Liveland

Hjälteby

2022

Martin Tellblom

Rönnäng

2022

Valda av huvudmännen

Namn

Ort

Mandatperiod
(t.o.m kalenderår)

Anders Andersson

Rönnäng

2022

Clas Berntsson

Hjälteby

2023

Helena Blom

Hjälteby

2022

Barbro Carlsson

Myggenäs

2021

Gunnel Gustafsson

Dyrön

2022

Angelica Hagberg

Hjälteby

2022

Magne Hallberg

Åstol

2023

Anders Hermansson

Skärhamn

2023

Kerstin Hermansson

Hjälteby

2020

Petra Johnsson

Hjälteby

2023

Peter Karlsson

Kållekärr

2023

Linda Lindberg

Skärhamn

2021

Harriet Lindqvist

Klövedal

2020

Benita Nilsson

Skärhamn

2021

Håkan Nordevik

Skärhamn

2020

Margareta Olofsson*

Kållekärr

2021

Magnus Olsson

Hjälteby

2020

Marianne Olsson

Klädesholmen

2020

Marie Svärd

Rönnäng

2022

Carina Vernersson*

Skärhamn

2021

*Ingår i sparbankens valberedning. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode till ordföranden och övriga ledamöter.