Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Skriv din fråga här

Bankens huvudmän

Som representanter för insättarna har sparbanken 40 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Tjörns kommun, återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Här finner du en förteckning över bankens huvudmän och deras mandatperioder.

Valda av kommunfullmäktige

Namn

Ort

Mandatperiod
(t.o.m kalenderår)

Lisa Adolfsson*

Skärhamn

2018

Birgitta Adolfsson

Skärhamn

2018

Jan-Åke Axelsson

Klövedal

2018

Tina Baudino

Skärhamn

2018

Solveig Börjesson

Rönnäng

2018

Lars Carlsson

Kållekärr

2018

Elof Engblom

Uddevalla

2018

Cyril Esbjörnsson

Kållekärr

2018

Anders Forsman*

Kållekärr

2018

Rigmor Friis

Klövedal

2018

Dan Gustavsson

Skärhamn

2018

Robert Hansson

Skärhamn

2018

Inga-Lill Hast

Myggenäs

2018

Henry Hermansson

Kållekärr

2018

Anders G. Högmark

Hjälteby

2018

Thomas Jakobsson

Skärhamn

2018

Kent Jansson

Fagerfjäll

2018

Anette Johannessen

Hakenäset

2018

Mats Kristensson*

Rönnäng

2018

Barbro Leidzen

Kållekärr

2018

Valda av huvudmännen

Namn

Ort

Mandatperiod
(t.o.m kalenderår)

Anders Andersson

Rönnäng

2022

Clas Berntsson

Hjälteby

2019

Helena Blom

Hjälteby

2022

Barbro Carlsson

Myggenäs

2021

Gunnel Gustafsson

Dyrön

2022

Magne Hallberg

Åstol

2019

Anders Hermansson

Skärhamn

2019

Susanna Hermansson

Myggenäs

2019

Kerstin Hermansson

Hjälteby

2020

Peter Karlsson

Kållekärr

2019

Linda Lindberg

Skärhamn

2021

Harriet Lindqvist

Klövedal

2020

Benita Nilsson

Skärhamn

2021

Håkan Nordevik

Skärhamn

2020

Margareta Olofsson

Kållekärr

2021

Magnus Olsson

Hjälteby

2020

Marianne Olsson

Klädesholmen

2020

Maria Oskarsson*

Skärhamn

2022

Marie Svärd

Rönnäng

2022

Carina Vernersson*

Skärhamn

2021

*Ingår i sparbankens valberedning. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode till ordföranden och övriga ledamöter.