Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Natur & Miljöboken

Vi är med och bidrar till en hållbar utveckling i samhället på olika sätt. Ett sätt är genom att medverka till utgivningen av Natur & Miljöboken. 

Hållbar samhällsutveckling

Natur & Miljöboken är en tredelad läromedelsserie som delas ut till skolelever i årskurs 4-6 i Tjörns kommun. Varje steg i läromedlet är anpassat till kursplanen och kunskapsnivån för respektive årskurs och utgör tillsammans en heltäckande klimatsmart utbildning för eleverna. 

Sustainability
Sustainable development goals

Globala målen för hållbar utveckling

Vi arbetar för att bidra till att FN:s globala hållbarhetsmål ska nås och har valt ut sju av de 17 målen där vi har störst möjlighet att påverka.