Hoppa till huvudinnehåll

Globala hållbarhetsmål

Vårt hållbarhetsarbete är kopplat till Agenda 2030 och FN:s globala mål för en hållbar utveckling. Målen omfattar tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vi arbetar med samtliga delar genom att bl.a. stötta ideella föreningar och lokala initiativ, nyttja lokala aktörer, leverera god service och hög finansiell kompetens.

Av FN:s 17 globala hållbarhetsmål har vi identifierat sju där vi som lokal sparbank har störst möjlighet att påverka.