Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Finansiell information

Landscape

Här hittar du finansiell information om Tjörns Sparbank. Årsredovisningar, delårsrapporter, information om likviditetsrisker, kapitaltäckning och ersättningar.

Kapitaltäckning och riskhantering

Informationen om sparbankens kapitaltäckning nedan avser sådan periodisk information som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering (FFFS 2014:12)

Likviditet

Informationen om sparbankens likviditetsreserv och likviditetsrisker nedan avser sådan periodisk infomation som ska lämnas enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2014:21)

Ersättningssystem

Informationen lämnas i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2014:12 och artikel 450 i förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag.

Hantering av hållbarhetsrisker enligt disclosureförordningen