Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Samhällsengagemang

Vi på Tjörns Sparbank har ett stort samhällsengagemang och har varit med och utvecklat, samt bidragit till ett hållbart och aktivt samhälle för alla sedan 1906 och gör detta fortfarande idag. Vi bryr oss om

 • Tjörn

 • din ekonomi

 • miljön

 • föreningslivet

 • näringslivet

 • dig. 


Vi vill bidra till vår bygds bästa genom vår sponsring och vårt samhällsengagemang. Vi på Tjörns Sparbank tror nämligen att om vi kan göra vår del av världen till en skönare plats, så har många människor glädje av det.

Vi bryr oss om Tjörn

Inga ägare och därför ingen som vill plocka ut någon vinst

Som sparbank har vi inga ägare och därför ingen som vill plocka ut någon vinst. Det gör att vi istället kan investera vårt överskott genom att bland annat stötta lokala föreningar och andra initiativ. Överskottet återinvesteras lokalt hos våra kunder, samhället och föreningslivet på Tjörn. Vi vill hjälpa människor och företag att förverkliga sina drömmar genom en sund och bra ekonomi över generationer. Genom att 

 • stötta det lokala näringslivet

 • sponsra ideella föreningar  

 • finansiera lokala initiativ, 


vill vi på Tjörns Sparbank vara en positiv kraft i samhället. Vårt miljöarbete ska vara en del av skapandet av ett hållbart samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet. Vi på Tjörns Sparbank är stolta över att vara en del av det lokala föreningslivet; vi samarbetar med föreningar och andra partners för att stödja och utveckla Tjörn med omnejd. Genom vårt bidrag till lokala initiativ och vårt engagemang i samhället, vill vi hjälpa till att driva utvecklingen framåt och göra vår del av världen till en bättre plats att bo och verka på. Som en lokal och fristående sparbank finns vi nära dig och är enkla att komma i kontakt med. Hos oss kan du boka ett möte med någon av våra fantastiska rådgivare och diskutera bland annat 

 • sparande 

 • pension 

 • lån 

 • försäkringar.

Students talking and looking at a mobile

Samhällsansvar

Vårt samhällsengagemang och samhällsansvar började redan tidigt 1900-tal och vi har därför en lång tradition av att sprida kunskap om pengar och sparande. Vi tar samhällsansvar genom bland annat 

 • ung ekonomi

 • utbildning i digitala tjänster

 • veckopengens dag.

Two kids walking to soccer practice

Sponsring

Som sparbank har vi inga ägare. Ingen som vill plocka ut någon vinst. Istället kan vi återinvestera vårt överskott genom att bland annat stötta lokala föreningar och initiativ.

Dogs

Vi bryr oss om föreningslivet

Föreningslivet är hjärtat av samhället och här kan du läsa mer om vårt engagemang och vår sponsring som bidrar till att främja gemenskap, kultur och idrott.

Samhällsansvar och engagemang i form av sponsring, evenemang, besök och utbildningar i skolor

Genom egna initiativ och samarbeten utbildar vi barn och unga i privatekonomi och entreprenörskap – då bidrar vi också till att minska digitalt utanförskap. 

Utbildning och guidning i digitala tjänster 

Med utbildning och guidning vill vi bidra till att fler får koll på våra digitala tjänster. Tillsammans går vi igenom säkerhet på nätet och visar exempelvis hur Bank-ID och Swish fungerar. 

Samarbetar med Ung Företagsamhet

Vi vet att våra ungdomar är vår framtid. Som sparbank samarbetar vi med Ung Företagsamhet eftersom vi vet att fler företagare behövs. Vi lär unga om entreprenörskap.  

Veckopengens dag

Vi på Tjörns Sparbank vet att barn som får en veckopeng att hushålla sig med lättare lär sig om ekonomi och förbereder sig för sitt vuxna liv. Som en påminnelse om att det är viktigt att lära barn hushålla med pengar har vi tillsammans med andra sparbanker och Swedbank infört Veckopengens dag. 

Tillsammans med dig vill vi skapa ett positivt samhälle med mycket omtanke. Varmt välkommen att kontakta oss på Tjörns Sparbank. Vi bryr oss om dig.