Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Konton

Pris

Tjörnkonto

Sex fria uttag per år, därefter uttagsavgift 1 %, minimum 60 kr
Ränta för närvarande: 0,35 %

Fasträntekonto TjörnMax

Räntan beror på bindningstiden som kan variera från sex månader upp till två år.
Ränta för närvarande på löptid 6 månader: 0,35 %*
Ränta för närvarande på löptid 24 månader: 0,45 %*
Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson/enskild näringsidkare och 50 000 kronor för juridisk person. 
Tas pengarna ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen fram till slutförfallodagen.

*Maximal placeringsvolym är 10 miljoner kronor.

e-sparkonto

Fria uttag genom överföring mellan konto
Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,05 %

Ungdomskonto - För barn och ungdomar 0-20 år

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0,30 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.
 

Lönekonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Servicekonto

Fria uttag
Ränta för närvarande: 0 %
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor
Är kontot övertrasserat med mer än 100 kronor i tre bankdagar tas en övertrasseringsavgift ut.

 

Investeringssparkonto (ISK)

Avgift ISK: 0 kr
Vid investering i fond och/eller värdepapper tillkommer fondavgift och/eller courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du en depåavgift.
Värdepapperstjänster ISK

Ränta på kontanta medel: 0,05 %
Insättning/uttag: Ingen lägsta insättning, fria uttag från konto.

Pensionssparkonto

Individuellt pensionssparande (omfattas inte av insättningsgarantin)
Ränta för närvarande: 0,15 %

Kapitalkonto

Fyra fria uttag per år, därefter uttagsavgift 1 %, minimum 60 kr
Ränta för närvarande på belopp över 250 000 kr: 0,15 %
Ränta för närvarande på belopp mellan 100 000 och 250 000 kr: 0,05 %
Ränta för närvarande på belopp under 100 000 kr: 0 %

Depåkonto

Räntan är för närvarande 0,05 % på Depåkonto

Skogskonto

Räntan är för närvarande 1,00 % på Skogskonto

Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 1,00 % på Skogsskadekonto.