Denna prislista gäller från och med 1 januari 2019. Banken förbehåller sig rätten att ändra priserna.