Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Bankens huvudmän

Som representanter för insättarna har sparbanken 40 huvudmän. Hälften av dessa väljs av Tjörns kommun, återstoden väljs av huvudmännen själva. Huvudmännen utövar sitt inflytande på sparbanksstämman, som är sparbankens högsta beslutande organ. Här finner du en förteckning över bankens huvudmän och deras mandatperioder.

Valda av kommunfullmäktige

Namn

Ort

Mandatperiod
(kalenderår)

Anders Forsman**

Kållekärr

2022

Anders G Högmark

Hjälteby

2022

Andreas Hansson

Skärhamn

2022

Anette Johannessen*

Hakenäset

2022

Barbro Leidzén

Kållekärr

2022

Birgitta Adolfsson

Skärhamn

2022

Björn Möller

Rönnäng

2022

Cyril Esbjörnsson

Kållekärr

2022

Dan Gustafsson

Skärhamn

2022

Jan Axelsson

Rönnäng

2022

Jan-Åke Axelsson

Klövedal

2022

Jonas Gottlander

Stenungsund

2022

Karl Bloom

Skärhamn

2022

Kent Jansson

Fagerfjäll

2022

Lisa Adolfsson*

Skärhamn

2022

Mats Kristensson

Rönnäng

2022

Mikael S Andersson

Höviksnäs

2022

Robert Hansson

Skärhamn

2022

Yvonne Andersson

Skärhamn

2022

Zaid Liveland

Hjälteby

2022

Valda av huvudmännen

Namn

Ort

Mandatperiod
(per årsstämma)

Anders Andersson

Rönnäng

2026

Anders Hermansson

Skärhamn

2023

Angelica Hagberg

Hjälteby

2026

Ann-Katrin Cehlin

Myggenäs

2024

Barbro Carlsson

Myggenäs

2025

Barbro Lif

Kyrkesund

2024

Benita Nilsson

Skärhamn

2025

Carina Vernersson*

Skärhamn

2025

Claes Berndtsson

Mjörn

2023

Fredrik Fosser

Kållekärr

2024

Gunnel Gustafsson

Dyrön

2026

Helena Blom

Hjälteby

2026

Linda Lindberg

Skärhamn

2025

Magne Hallberg

Åstol

2023

Margareta Olofsson*

Kållekärr

2025

Marianne Olsson

Klädesholmen

2024

Marie Svärd

Rönnäng

2026

Peter Karlsson

Kållekärr

2023

Petra Johnsson

Hjälteby

2023

Roger Börjesson

Skärhamn

2024

*Ingår i sparbankens valberedning. Valberedningen är sparbanksstämmans organ för beredning av stämmans beslut i tillsättningsfrågor. Det är valberedningens uppgift att komma med förslag till ledamöter i styrelsen samt förslag till arvode till ordföranden och övriga ledamöter.
** Sammankallande.