Kostnadsförda belopp för ersättningar gällande 2020: