Kostnadsförda belopp för ersättningar gällande 2019: