Hoppa till textinnehållet

Miljöpolicy

Syftet med vår policy är att beskriva och etablera en grundläggande och gemensam syn inom Tjörns Sparbank gällande vår miljöpåverkan, inklusive hantering av dessa frågor inom banken.

Bankens miljöarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke. Banken är medveten om de globala miljöfrågorna och bankens möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

Tjörns Sparbanks miljöpolicy innebär i korthet att vi skall:

  • Bedriva ett internt miljöarbete som leder till ständiga förbättringar.
  • Sträva efter att minska och förebygga föroreningar i all verksamhet.
  • Ta tillvara på medarbetarnas engagemang och medvetenhet.
  • Efterleva gällande lagar och förordningar i all verksamhet.
  • Bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
  • Ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i miljöfrågor.