Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Hållbarhetspolicy

En person sätter ner en pelargon i en utekruka

Syftet med denna policy är att beskriva och etablera en grundläggande och gemensam syn inom Tjörns Sparbank gällande bankens hållbarhetsarbete, vår miljöpåverkan, inklusive hantering av dessa frågor inom banken.

Bankens hållbarhetsarbete ska vara en del i skapandet av ett uthålligt samhälle och bidra till en uthållig lönsamhet och ett stärkt varumärke. Banken är medveten om de globala miljöfrågorna och bankens möjlighet till direkt och indirekt påverkan.

Tjörns Sparbanks hållbarhetspolicy innebär i korthet att vi skall:

  • Bedriva ett internt hållbarhetsarbete som leder till ständiga förbättringar.
  • Sträva efter att minska och förebygga negativ hållbarhetsbelastning i all verksamhet.
  • Ta tillvara på medarbetarnas engagemang och medvetenhet.
  • Efterleva gällande lagar och förordningar i all verksamhet.
  • Bedriva affärsverksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  • Ha ett nära samspel med kunder och övriga intressenter i hållbarhetsfrågor.