I en tid där klimatkrisen är ett faktum är det viktigt att tänka innovativt. Samtidigt som vi människor ökat våra utsläpp av fossilt kol har vi mer och mer förstört våra landskap. Vi har blivit av med biologisk mångfald, matjord, växter och träd. Ny forskning visar på hur dessa ekosystem spelar en avgörande roll i att, genom vattnets kretslopp, reglera vår planets temperatur.

- Vi vill få ner kolet från atmosfären, via fotosyntesen, för att bygga matjord som kan hålla vatten och återbygga liv i landskapet. Detta kan få igång de kylande mekanismerna, säger Daniel Norén som är projektledare för Vatten i våra landskap.

Genom att bevara biologisk mångfald och hålla marken täckt av växter kan förutsättningarna för att absorbera koldioxid och skapa en mullrik jord optimeras. Detta inte bara kyler planeten utan ökar också matproduktionen och motståndskraften mot extrema väderförhållanden.

Målet med projektet är att utveckla en handlingsplan för lokal omställning och att sprida kunskap om landskapets roll i klimatarbetet. Projektet är uppdelat i fem fokusområden:

  • Informationsspridning
  • Jordbruk och trädgårdsodling
  • Betesdrift och återställande av hagmark
  • Våtmarker och kvarhållande av vatten i landskapet
  • Skogsbruk