Mathias Cedergrund

Styrelseledamot (personalrepresentant) sedan 2020.
Privatrådgivare, Tjörns Sparbank.

 

Födelseår

  • 1970
     

Yrke

  • Privatrådgivare, Tjörns Sparbank


Utbildning/erfarenheter

  • Ekonomie kandidatexamen, Stockholms Universitet
  • Banktjänsteman sedan 1997
  • SwedSec-licensierad (rådgivar- och bolånelicens) 
  • Innehar försäkringsdistributionsrätt


Övriga uppdrag

  • Ordförande i Finansförbundets lokala klubb på Tjörns Sparbank