I bankens lokaler finns bevakningskameror med ljudinspelning för att förebygga och utreda brott. Vi eftersträvar en säker miljö för både kunder och anställda. Vi bedömer att inspelning utgör en begränsad risk för friheter och rättigheter i jämförelse med att utsättas för brott om bevakningskameror inte hade funnits i våra lokaler.

Inspelat bild- och ljudmaterial lagras i max 60 dagar av banken i enlighet med gällande riktlinjer. Vid misstanke om brott kan bild- och ljudmaterial komma att lämnas ut till polisen.

Tjörns Sparbank ansvarar för sin kamerabevakning och är personuppgiftsansvarig.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och kontaktuppgifter: Tjörns Sparbanks principer för behandling av personuppgifter