• Vi bedömer att bostadsmarknaden stabiliseras med prisförändring på ±5 procent i snitt
  – Skilj mellan småhus och bostadsrätter; måttlig nedgång för bostadsrätter (upp till 10%) i stora/medelstora städer möjlig,
  men småhus kan öka
 • Stor andel hyresrätter bland nyproduktion en lugnande faktor
  – Det byggs även främst mindre lägenheter, vilket matchar tillväxten i antal hushåll väl
 • Svensk ekonomi klarar korrigering med 5-15 procent
  – Starka ekonomiska fundamenta håller emot – robust sysselsättning, historiskt lågt ränteläge och starka statsfinanser
 • Större prisnedgångar får en tydlig effekt på ekonomin
  – Ett boprisfall >15% skulle ge en markant avmattning av tillväxten och risk för recession i svensk ekonomi
 • Fortsatt stort behov av reformer för bättre fungerade bostadsmarknad
  – Viktigt att ta ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens strukturella problem

Läs hela analysen och mer Makrofokus:

Svensk bostadsmarknad; Stabilisering, prisfall eller fortsatt uppgång?

Mer makro (samlingssida)