Natten till den 9 november var en valrysare och avslutades med seger för Donald Trump. Det är osäkert vilken ekonomisk politik Trump kommer att bedriva i praktiken, vilket har skapat nervositet på de finansiella marknaderna. Kända förslag i Trumps plattform inkluderar skattelättnader och ökade utgifter för infrastruktur utan motsvarande intäktsökningar.

– Trots att finanspolitiska stimulanser på kort sikt skulle gynna amerikansk tillväxt, innebär den ökade osäkerheten att investeringar och konsumtion kan dämpas. Ofinansierade stimulansåtgärder skulle även leda till att den redan höga statsskulden ökar allt mer. På sikt riskerar obalanser och bubblor att byggas upp i den amerikanska ekonomin, vilket skulle hota landets långsiktiga tillväxt och välståndet, säger Ingrid Wallin Johansson, ekonom på Swedbank med inriktning USA.

Den svenska ekonomin har goda förutsättningar för att hantera globala utmaningar. Svensk tillväxt drivs av inhemska faktorer, framförallt en växande tjänstesektor, ett högt bostadsbyggande och ett stort behov av investeringar i infrastruktur. Samtidigt har Sverige ett antal inhemska utmaningar att ta tag i. Arbetsmarknaden blir allt mer tudelad mellan inrikes- och utrikesfödda. Bostadsbristen är alarmerande och hindrar integrationen. Inflationen ligger långt under Riksbankens förväntningar, vilket betyder att en normalisering av dagens rekordlåga räntor dröjer till 2018.

– Svensk tillväxt begränsas av bostadsbristen, bristen på kvalificerad arbetskraft och en allt mer segregerad arbetsmarknad. Vi förväntar oss en tillväxt som gradvis växlar ned mot 2 procent under 2017 och 2018. Det är fortfarande en god tillväxt i en omvärld som skakas av politisk osäkerhet, säger Swedbanks chefekonom Anna Breman.

I uppdateringen av Swedbank Economic Outlook presenteras Swedbanks senaste konjunkturprognos för Sverige, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna. Vi analyserar vad Trumps seger betyder för den amerikanska ekonomin och hur detta kommer att påverka den globala ekonomin och Sverige.

Mer information

Läs hela prognosen och se webbsändningen nedan:

Svensk ekonomi testas i en osäker omvärld (rapporten)

Swedbank Economic Outlook www.swedbank.se/seo (samlingssida)

Swedbank Direkt – Swedbank Economic Outlook (webb-TV)