Senaste tidens makroekonomiska statistik har varit stark och den positiva trenden i världsekonomin fortsätter. Swedbank Analys bedömer att centralbankerna världen över kommer att börja minska den expansiva penningpolitiken under året och att marknadsräntorna kommer att stiga som en följd av detta, men utan att utgöra ett tillräckligt stort hot för aktiemarknaden i närtid. Senaste tidens rapporter från börsbolagen har kommit in starkare än vad marknaden förväntade sig, vilket ger stöd till vinsttillväxt under 2017. Baserat på detta bör den positiva trend som aktiemarknaden befinner sig i bestå ytterligare en tid.

De senaste årens vinsttillväxt har varit begränsad och i många delar av världen till och med negativ. Samtidigt har aktiepriserna fortsatt att stiga vilket sammantaget ger en högre värdering. Värderingen idag är ansträngd och i behov av vinsttillväxt kommande år men till skillnad från tidigare år förväntas vinsttillväxten komma tillbaka ordenligt. En stor del kan förklaras av stigande råvarupriser vilket ger energisektorn betydligt högre vinster.

Jerker Söderström, allokeringsstrateg på Swedbank;

– Vi är fortsatt positiva till aktiemarknaden och behåller övervikten i portföljen på bekostnad av räntor. Även om värderingen kommit upp får aktiemarknaden stöd från såväl framåtblickande konjunktursignaler som faktisk produktionsstatistik som i sin tur ger stöd till fortsatt uppgång.

Omgivningens påverkan på ränte- och valutamarknad

Swedbank Analys tidigare syn på att svenska kronan skulle stärkas mot euron har fallit väl ut och har bidragit positivt till portföljen. Ytterligare kronförstärkning mot euron väntas men i mindre omfattning än tidigare. Samtidigt är valen i Nederländerna och Frankrike under våren risker på nedsidan, vilket talar för en fortsatt undervikt för Europa. Starkare dollar i kombination med Trumps väntade stimulativa och bolagsvänliga politik talar för amerikanska aktier samtidigt som en sårbar banksektor hos tillväxtmarknaderna motiverar en undervikt. Bankens tro på stigande räntor gör att kort duration väljs för räntedelen av portföljen.

Jerker Söderström avslutar;

– Vi tror fortsatt på förstärkning av USD, att inflationen kommer fortsätta att stiga och att räntorna kommer upp på högre nivåer. Även om värderingen på aktiemarknaden kommit upp tror vi att den förbättrande ekonomin och väntade vinsttillväxten, under 2017, kommer att ge stöd till aktiemarknaden.

Mer information
Läs mer om hur du ska fördela dina placeringar utifrån rådande konjunkturläge i årets första månadsuppdatering av Swedbanks Investeringsstrategi.

Swedbanks Investeringsstrategi – Positiva konjunktursignaler fortsätter in i 2017 (rapporten)

Investeringsstrategi och allokering (samlingssida med rapporter)

Aktiellt (webbtidning)