Krigets effekter märks bland annat på handeln med vete, foderspannmål och oljeväxter. Marknaden har bland annat påverkats av logistikproblem, sanktioner och betalningssvårigheter. Som en konsekvens av det har priserna skjutit i höjden de senaste veckorna.

– Med tanke på det osäkra läget tror vi att de höga priserna kommer att bestå en tid framöver, säger Ulf Möller, segmentsansvarig för Skog och lantbruk på Swedbank.

Brist på handelsgödsel

Ryssland är en av världens största producenter av handelsgödsel och stod, innan kriget, för cirka 20 procent av den växtnäring som används i Sverige. Cirka 30 procent av naturgasen, som används för att producera gödsel i Europa, kom också från Ryssland.

– Priserna på handelsgödsel var höga redan innan invasionen. Sanktionerna och de stigande energipriserna har nu drivit upp priserna ytterligare, säger Ulf Möller.

En annan konsekvens av de höga energipriserna är att handelsgödselproducenter, som norska Yara, har beslutat att tillfälligt stoppa delar av sin produktion. De kör nu på cirka 45 procent av sin produktionskapacitet i Europa.

– Bristen på handelsgödsel kan påverka årets skörd negativt, men kanske är det nästa årets skörd som kommer att drabbas hårdast, säger Ulf Möller.

Minskad animalieproduktion

En stor del av den globala produktionen av spannmål och proteingrödor används i dag inom foderindustrin. Stigande priser leder till högre foderkostnader och sämre lönsamhet för animaliesektorn.

– När kostnaderna stiger är det rimligt att anta att delar av animaliesektorn kommer att dra ner produktionen, eftersom lönsamheten i det sista kilot kraftfoder sjunker. Bland kyckling- och svinproducenter, som har korta produktionscykler, kommer det sannolikt finnas de som avstår från att ta in nya omgångar och låter stallen stå tomma, säger han.

Lönsamheten återhämtar sig

När produktionen minskar kommer troligen priserna på mjölk, kött och ägg på sikt att stiga.

– Det betyder att lönsamhetsnivåerna kan återhämta sig. Det största problemet för svenska lantbrukare nu handlar, som vi ser det, om att hantera en ansträngd likviditet, säger Ulf Möller.

Stigande räntor

De samlade effekterna av kriget är svåra att överblicka, men mot bakgrund av stigande priser och hög inflation, är det troligt att också räntorna stiger.

– De lantbruksföretag som är högt belånade bör ha med det i kalkylerna, säger Ulf Möller.

Arbetskraftsbrist

LRF räknar med att cirka 1 500 säsongsarbetare kommer från Ukraina till Sverige varje år, för att arbeta inom trädgårdsodling och animalieproduktion. Även arbetskraftsbrist är en effekt av kriget som kan drabba svenskt lantbruk.

Till samlingssidan

tjorns-sparbank.se/ukraina