Meny
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Ung ekonomi

Two students writing on a whiteboard

Ung ekonomi är ett initiativ från oss på Tjörns Sparbank för att främja ekonomisk kunskap och ekonomisk medvetenhet hos ungdomar. Vi vill ge ungdomar ökade kunskaper och en ökad förståelse för hur de genom olika val kan påverka sin privatekonomi – både nu och längre fram i livet.

Ekonomi för unga

Varje år besöker vi på Tjörns Sparbank Tjörns högstadieskolor för att utbilda unga i ekonomi. Eleverna får bland annat lära sig

  • hur man gör en budget

  • hur man drygar ut sin inkomst

  • hur man når sitt sparmål.

Medarbetare demonstrerar appen
Spara och slösa

Tidningen Lyckoslanten

Lyckoslanten och Spara & Slösa tidningar som i många år har inspirerat barn till ekonomiskt hållbart tänkande med frågor som:

  • Vad är privatekonomi?

  • Hur når jag mina drömmar?

  • Vad vill jag förändra i mitt liv och i samhället?


Vi på Tjörns Sparbank vill främja medvetandet kring ekonomi hos unga och hjälpa dem så att de har en stabil grund att stå på när de sedan ska entra vuxenlivet. Varmt välkommen att kontakta oss på Tjörns Sparbank