Enligt lag är vi skyldiga att ha dokumenterad kännedom om våra kunder. Det är för att skydda både dig och oss från att utnyttjas i brottsligt syfte vilket är en viktig del av vårt samhällsansvar.

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med oss som bank. Vi ställer frågor för att vi bryr oss om samhället, våra kunder och för att det krävs enligt gällande lag. För att förhindra att samhället och det finansiella systemet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism har lagar och regler införts i nästan hela världen. Lagar och regler ställer höga krav på att banken har god kunskap om sina kunder och deras bankaffärer samt en god förståelse för syftet med kundernas olika transaktioner.

Banken är även skyldig att kontrollera vem eller vilka som, själva eller tillsammans med närstående, ytterst äger eller kontrollerar bankens kund. Skyldigheterna grundar sig på Lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och Lagen (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän. Vi ställer frågor till alla kunder och dina svar behandlas alltid inom ramen för banksekretessen.


För mer information

Därför ställer banken frågor