Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Tilläggspension

  • Är en inkomstgrundad pension.
  • Baseras på de pensionspoäng du fått under de år du har arbetat.
  • För dig som arbetar och betalar skatt i Sverige, samt är född 1953 eller tidigare. 
En del av den allmänna pensionen

Vad är tilläggspension?

Tilläggspension är en del av allmänna pensionen, det vill säga pensionen från staten. Den ersatte ATP och folkpension som fanns i det gamla pensionssystemet. Hur stor din tilläggspension blir baseras på pensionspoängen du fått under de år du arbetat.

Tilläggspension – en del av allmän pension

Allmän pension är pensionen du får från staten om du arbetat eller bott i Sverige. För dig som är född 1953 eller tidigare är tilläggspensionen en del av den allmänna pensionen. För dig som är född efter 1953 är de viktigaste delarna inkomstpension, premiepension (PPM) och garantipension (om du inte haft någon, eller låg, inkomst). Läs mer om allmän pension.

Old man and woman working on interior of new house or flat.

Mer information

Välkommen att bli kund!

Bli kund och starta ett eget sparande till pensionen.

Prata pension med oss

Vill du ha hjälp att få koll på din pension? Välkommen att höra av dig till oss.