Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Fond-i-fond – fondandelsfonder

funkar det

  • En fond-i-fond placerar mer än 10 % av sina tillgångar i andra fonder.
  • Innehåller andelar i andra fonder och bör inkludera minst 5 fonder.
  • Max 30 % placeras i specialfonder för att skapa en stabilare risknivå.

Vad är en fond-i-fond?

En fond-i-fond - även kallad fondandelsfond - är en fond som till betydande del investerar i andra fonder. De investerar både i traditionella placeringar som region- eller branschfonder och alternativa investeringar som hedgefonder.  Fond-i-fonder kan även investera i räntefonder.

Fond-i-fond - för vem och varför?

Vem passar de?

Om du inte vill sköta dina fondplaceringar själv kan fond-i-fonder vara något för dig. Du får professionell hjälp att välja fonder. Förvaltaren letar efter andra kunniga förvaltare vars fonder går bra. Om du är intresserad av hedgefonder, men känner att de kan vara svåra att analysera själv, så kan en hedge-fond-i-fond vara ett alternativ.

Fördelar

  • Inga skattekonsekvenser vid fondbyten som görs inom ramen för fonden, vilket är fallet när du själv köper och säljer fonder.
  • En förvaltare sköter aktivt riskspridningen i portföljen.
  • Fonden investerar i andra fonder och inte i värdepapper vilket skapar en stabilare risknivå och bredare riskspridning.

Att tänka

En nackdel är att förvaltningsavgiften brukar bli högre då det finns en avgift i fond-i-fonden, men även i de underliggande fonderna. Det blir alltså en dubbel förvaltningsavgift. Förutom att avgiften blir högre så kan det även vara svårare att bedöma om investeringen är prisvärd, på grund av den komplexa avgiftsstrukturen. 

Våra fondandelsfonder Bas, Transfer och Selection

Mer information