Villkor depå

Allmänna bestämmelser för depåavtal - Sparbank

Villkor depå inom individuellt pensionssparande

Allmänna bestämmelser för depåavtal angående depå kopplad till specifikt pensionssparavtal, s k pensionsdepå - Sparbank

Villkor fondkonto

Villkor Fondkonto och fondhandel - Sparbank

Villkor investeringssparkonto

Villkor Investeringssparkonto - Sparbank

MiFID - information

Sparbankens riktlinjer för utförande av order
Information om Sparbanken och Swedbank samt om förvaring och handel med finansiella instrument m.m. (Depåtjänst)
Information om Sparbanken och om handel med fondandelar
Sparbankens information om incitament (Depåtjänst)
Sparbankens information om incitament - Fondkontotjänst
Sammanfattande information om hantering av intressekonflikter i Sparbankens värdepappersrörelse
Information om egenskaper och risker avseende finansiella instrument
Information om kundkategorisering

EMIR - information

Regler för portföljavstämning och tvistelösning enligt EMIR avseende OTC-derivatkontrakt
Allmänna villkor Transaktionsrapportering enligt EMIR
Avtal om transaktionsrapportering enligt EMIR