Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank och BankID
Räntor, priser och kurser
Händelser i livet
Vårt samhällsengagemang
Om oss
Hållbarhet
Säkerhet och bedrägerier

Så här fungerar passandebedömning

Äldre kvinna på ett kontor hållandes en surfplatta

Enligt lagen om värdepappersmarknaden måste banken säkerställa att du har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att handla med värdepapper. Det kallas passandebedömning och ska skydda dig som är aktiv på värdepappersmarknaden.

Hur går passandebedömningen till?

Om du vill handla med komplicerade värdepapper, exempelvis warranter och derivat, måste du först svara på frågor i en passandebedömning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Frågorna som ställs handlar om din kunskap och erfarenhet av värdepapperstypen du är intresserad av. Utifrån dina svar bedömer banken om produkten passar dig. Bedömningen görs endast första gången du handlar med den aktuella värdepapperstypen.

Indelning av värdepapper

Lagen gör skillnad på komplicerade och okomplicerade värdepapper.
För de flesta okomplicerade värdepapper som aktier och fondandelar, med undantag för teckningsrätter och depåbevis, behöver vi inte pröva om affären är passande för dig när du ska köpa eller sälja.
Ska du däremot köpa eller sälja komplicerade instrument som till exempel warranter eller derivat, måste vi säkerställa att du har tillräckliga kunskaper och förstår innebörden av affären.

Okomplicerade finansiella instrument

Komplicerade finansiella instrument

Frågor och svar om passandebedömning