Lämplighetsförklaring

Här har din förvaltare dokumenterat att placeringarna som gjorts under rapporteringsperioden är enligt placeringsreglementet ni tidigare kommit överens om.

Har förvaltaren placerat utanför placeringsreglementet dokumenteras anledningen till det här.

Placeringsreglementet är det dokument som styr att förvaltningen genomförs enligt överenskommelse baserat på dina behov och önskemål.