Hoppa till textinnehållet

Avvikande bryttider vid helgdagar

Bryttiderna för handel med de fonder som vi distribuerar är bestämda med hänsyn till öppettiderna för de marknader som fonderna placerar på.

Tidigare bryttid för vissa fonder vid svenska helgdagar

I samband med vissa svenska helgdagar håller aktie- och räntemarknaderna helt stängt eller stänger sin handel tidigare än vanligt. Då bryter vi också handeln tidigare i de fonder som placerar mer än 30 procent av sina innehav i Sverige.

Är en marknad stängd, så kurssätts inte fonderna alls. När marknader stänger sin handel tidigare, så kurssätts fonderna tidigare på dagen. Det betyder att du behöver registrera köp, försäljning eller byte i svenska räntefonder senast klockan 11.00 och i svenska aktiefonder senast klockan 12.00 för att handla till den dagens kurs. Lägger du din order efter dessa bryttider, så sker handeln vanligtvis till nästa bankdags kurs.

Vissa fonder kurssätts inte på utländska helgdagar

Även utländska marknader håller ibland stängt i samband med helgdagar. En fond som placerar mer än sammanlagt 30 procent av sina innehav på en eller flera stängda marknader kan inte kurssättas. Utländska marknader som ofta påverkar kurssättningen av Swedbank Roburs fonder är Amerika och Asien.

Bryttiderna för handel med de fonder som Swedbank och sparbankerna distribuerar är bestämda med hänsyn till öppettiderna för de marknader som fonderna placerar på.

När du köper och säljer fonder så handlar du alltid till okänd kurs (okänt pris). Kursen sätts först efter den så kallade bryttiden, och efter att din order har oss tillhanda. Om din order inkommer efter att bryttidpunkten har passerat, så flyttas den till nästa bankdags bryttid och genomförs oftast till nästa dags kurs.

Bryttiden kan skilja sig åt mellan olika fonder. För Swedbank Roburs fonder gäller följande bryttidpunkter:

 06.00
Swedbank Roburs aktiefonder med övervägande innehav i Asien och Swedbank Robur Global Emerging Markets.
15.00 Swedbank Robur Rysslandsfond
15.30
Swedbank Roburs räntefonder som placerar i svenska räntepapper. Swedbank Roburs fond-i-fonder med innehav i svenska räntefonder. Premium Trygg, Premium Försiktig, Premium Balanserad, Premium Modig och Bas Ränta.
16.00
Swedbank Roburs aktiefonder, blandfonder och de räntefonder som placerar i utländska räntepapper. Swedbank Roburs fond-i-fonder med innehav av räntefonder Bas Solid, Bas Mix, Bas Action.
16.30 Externa fonder

Riskinformation

Vi vill påminna om att historisk avkastning inte garanterar avkastning i framtiden. Värdet på fonder kan både minska och öka och det är inte säkert att du får tillbaka alla pengar som du har satt in.