Analyser

Tjörns Sparbank erbjuder bland annat analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag. Analyserna guidar dig som kund och ger dig kunskap för att kunna fatta välgrundade finansiella beslut. Du vet väl att du kan prenumerera på flera av nyhetsbreven direkt till din e-post.

Prenumera på nyhetsbrev - få analyser för olika marknader, branscher, företag och tillgångsslag

Du kan även få tips om de senaste analyserna från din rådgivare.

Många av analyserna är samlade på Swedbank Insikt och Aktiellt. Mer information finns på Marknadsinformation. Dessutom har banken tv-sändningar Swedbank TV och bloggar med de senaste analyserna.

Brett produktutbud

Tjörns Sparbank har ett brett utbud av sparprodukter, såväl egna som via samarbetsparter. Produktutbudet innehåller exempelvis fonder, aktier och strukturerade produkter. Det ger dig ökad möjlighet att anpassa dina investeringar utifrån dina behov och sparmål. På Fondtorget har du tillgång till mer än 500 fonder från cirka 70 olika fondbolag. En lista över samtliga produkter finner du i Fondlistan.

Hållbart sparande

För dig som vill bidra till en hållbar framtid genom ditt sparande erbjuder Tjörns Sparbank flera alternativ, såsom fonder och strukturerade produkter som investerar i företag som tar ansvar för både människor och miljö. Dessutom granskar Tjörns Sparbank samtliga fonder som säljs via Fondguiden, även externa fonder, enligt ett antal hållbarhetskriterier. 
Hållbart sparande

Digitala kanaler

Som kund i Tjörns Sparbank har du dygnet runt tillgång till ditt sparande i internetbanken, appen och iPad-banken. Läs mer om hur du kommer igång och vilka tjänster som finns. 
Digitala tjänster

Brett kontorsnätverk och Kundcenter

Tjörns Sparbank har tre kontor på Tjörn, dessutom har Swedbank och sparbankerna bankkontor i hela Sverige där du kan få hjälp med frågor kring ditt sparande. På Kundcenter kan du när som helst på dygnet prata med en rådgivare om ditt sparande.

Guider

Genom bankens olika guider kan du på egen hand, i internetbanken eller i appen, utvärdera olika placeringsmöjligheter utifrån dina mål och behov. Några exempel på guider är Bekvämt fondval, Börja Spara, Fondguiden och Börja pensionsspara.

Uppföljning av dina placeringar

Efter en rådgivning kring ditt sparande kan du senare kontakta banken för en uppföljning om investeringen fortfarande är lämplig. Om du exempelvis har bytt jobb, fått ett arv eller planerar att gå i pension, bör du se över ditt sparande om det fortfarande motsvara dina mål och behov.
Du är alltid välkommen att kontakta oss genom att besöka ett kontor eller ringa Kundcenter.

Utbildning och socialt ansvarstagande

Tjörns Sparbank erbjuder olika möjligheter för dig som kund att lära dig mer om sparande och placeringar, exempelvis via:

Banken arbetar också med att sprida kunskap och öka medvetenheten om exempelvis pensionssparande och barnsparande och genom att aktivt delta i olika forum. Inte minst genom flertalet utbildningsinsatser gentemot barn och ungdomar i Tjörns kommun:

  • Förskolan får genom vårt samarbete med Molekylverkstan genomgå en pedagogisk lärprocess och lära sig mer om naturvetenskap, teknik och matematik på ett lekfullt sätt. 
  • Studiebesök på banken för årskurs 2. Rundvandring på bankens kontor samt ett enkelt, roligt och inspirerande bildspel om pengar och ekonomi. 
  • Skolresor till Nordens Ark för årskurs 4. Guidad tur i parken och frågetävling om djur, pengar och ekonomi. 
  • Ung Ekonomi-föreläsning och fondtävling för årskurs 9. Föreläsning om privatekonomi och sparande. Vi pratar om vikten av att skapa sig en trygg ekonomi med betryggande avstånd från "lyxfällor". Därefter kör vi en fondtävling för de olika klasserna.